Ontdek de BLACK WEEK DEALS!
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

De algemene verkoopsvoorwaarden zijn bedoeld om de modaliteiten tussen de webshop van Victor & Camille en de klanten te definiëren vanaf de bestelling tot de levering. De taal van de overeenkomst tussen Victor & Camille en de klanten is het Nederlands. 

De klant heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de klant.

  1. De Verkoper

Winkel: Victor & Camille, Dendermondesteenweg 513a, 9070 Destelbergen

Maatschappelijke zetel: Delphine Leemans, Dendermondesteenweg 513a, 9070 Destelbergen; BTWnr: BE0897.218.425

Contact: +32 (0)497 55 77 07 – [email protected] of [email protected]

  1. Toepassingsgebied

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van de producten die zich op de website bevinden op de dag waarop de klant de bestelling maakt. Elke bestelling geldt als aanvaarding door de klant van de algemene voorwaarden die integraal deel uitmaken van de overeenkomst.

  1. Bestelling

3.1. De klant verklaart de bevoegdheid te bezitten zich volgens de hierna omschreven voorwaarden te kunnen verbinden en om een contract te sluiten

3.2. De algemene voorwaarden kunnen rechtstreeks op de website gelezen worden.  Voordat de klant zijn bestelling bevestigt, dient hij het vakje "Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden" aan te vinken. Hiermee aanvaardt de klant nadrukkelijk deze voorwaarden zonder enige beperking.

3.3. Victor & Camille doet haar best om de producten op de website zo goed mogelijk te omschrijven voor te stellen aan de hand van foto’s van die producten. Victor & Camille kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten in teksten en productomschrijvingen. De weergegeven kleuren van de producten op de foto’s kunnen minimaal afwijken van de werkelijkheid.

3.4 De besteldatum is de datum waarop de bestelling effectief door de klant doorgegeven wordt. De bestelde producten blijven beschikbaar voor de klant op voorwaarde dat de effectieve betaling binnen de 24 uur na de bestelling plaatsvindt.

3.5. De prijzen van de producten worden vermeld in euro. De btw is steeds inclusief. De prijzen vermeld op de website kunnen op elk moment wijzigingen of correcties ondergaan. De prijzen kunnen ook veranderen door promoties of speciale acties. Deze promoties of acties zijn geldig binnen de periode aangegeven op de website en zolang de voorraad strekt. De prijs die van toepassing is, is deze vermeld op de website op de datum waarop de bestelling van de klant doorgegeven wordt.

3.6. De verzendkosten zijn voor rekening van de klant en zijn afhankelijk van het bedrag van de bestelling en de plaats van levering. De verzendkosten worden aan de klant meegedeeld voordat de bestelling definitief genoteerd wordt. De verzendkosten worden ook nog eens vermeld bij FAQ.

3.7. De klant plaatst zijn bestelling via de webshop. De klant waarborgt de juistheid en echtheid van de informatie die het mogelijk maakt de bestelling op te slaan. Deze informatie dient te bevatten:

- Alle persoonlijke informatie die gewoonlijk gevraagd wordt bij een inschrijving en bestelling via het internet

- Klant dient de bestelling van de producten en de gewenste aantallen te controleren alvorens de bestelling te bevestigen.

- Klant dient de gewenste leveringswijze en een juist leveringsadres aan te duiden en te controleren.

- Klant dient een betalingswijze te kiezen en te controleren.

- Foutief doorgegeven informatie tijdens de bestelprocedure is de verantwoordelijkheid van de klant en kan aanleiding geven tot extra kosten. Victor & Camille is niet verantwoordelijk voor fouten gemaakt door de klant.

- Bij elk product op de website staat of ze voorradig zijn. Klanten kunnen enkel producten bestellen die in voorraad zijn. Bij producten die niet in voorraad zijn, kan de Klant zich laten berichten wanneer dat wel weer het geval is. Mocht Victor & Camille een product wegens onvoorziene omstandigheden toch niet meer op voorraad hebben, dan wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht.

- Om te bevestigen dat de bestelling genoteerd is, wordt er automatisch een e-mail aan de klant gestuurd, onder voorbehoud van een correct e-mailadres op het inschrijvingsformulier. Deze mail wordt ter informatie en ter toekomstige referentie verstuurd. De klant dient deze bij te houden.

  1. Herroepingsrecht

De klant heeft het recht zijn bestelling zonder opgave van motief en zonder betaling van boete te annuleren en terug te zenden binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. De klant dient de herroeping binnen die termijn te melden aan Victor & Camille door een e-mail te sturen naar [email protected] .  De producten moeten in originele staat, in originele verpakking en op eigen kosten en risico van de klant teruggestuurd worden naar: Victor & Camille, Dendermondesteenweg 513a, 9070 Destelbergen. Victor & Camille verbindt er zich toe de som van aankoop van het product terug te betalen aan de klant binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst van het teruggestuurde product. Victor & Camille heeft het recht om teruggezonden producten die gebruikt of beschadigd zijn, niet terug te betalen aan de klant.

Voor bepaalde goederen en diensten geldt het herroepingsrecht niet:

- De levering van producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd (bv. textiel op maat, gepersonaliseerde accessoires of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.

- De levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling door de consument is verbroken.

  1. De betaling

Betalingsmiddelen

De klant regelt zijn betaling op de website via Bancontact / Mister Cash, Maestro - VISA, KBC betaalknop of overschrijving. De klant waarborgt aan Victor & Camille dat hij over de nodige toelatingen beschikt om zijn gekozen betalingsmogelijkheid te gebruiken. Victor & Camille stelt alle mogelijke middelen in het werk om de veiligheid en confidentialiteit te garanderen van de online verstrekte gegevens van de betaling via SSL (Secure Socket Layer). De transactie voltrekt zich via een gespecialiseerd organisme dat als enige zal beschikken over de bankgegevens welke werden doorgegeven op de website op het moment van betalen.

Factuur

De bestelbon die de klant online invult geldt niet als factuur. Nadat de klant de betaling heeft overgemaakt, ontvangt hij, indien hij dat wenst, een factuur per e-mail. Victor & Camille/Delphine Leemans bewaart van elke factuur een exemplaar.

Eigendomsoverdracht

Victor & Camille blijft eigenaar van de geleverde producten totdat de klant ze integraal betaald heeft. De overdracht van het risico op verlies of beschadiging van de producten vindt plaats vanaf de ontvangst door de klant van de producten.

  1. De levering

Verzending

Het gereedmaken van een bestelling houdt in: de behandeling van de bestelling, het gereedmaken van de producten, de verpakking, de facturatie en de eigenlijke verzending van de producten. Victor & Camille werkt voor de verzending samen met Bpost. De klant ontvangt de bestelling in principe binnen de drie werkdagen na ontvangst van zijn betaling. Zaterdagen, zondagen of feestdagen zijn dus niet inbegrepen in de verzendingstermijn. De vermelde leveringstermijn is niet bindend en wordt enkel als indicatie gegeven. Tenzij met de klant anders is overeengekomen zal Victor & Camille de bestelling uitvoeren binnen de wettelijke termijn van maximaal dertig dagen vanaf de dag volgend op de bestelling. Indien wegens onvoorziene omstandigheden niet alle producten beschikbaar zijn, heeft Victor & Camille het recht om een gedeeltelijke levering te verrichten.

Er wordt op het moment van de verzending van de producten automatisch een e-mail aan de klant gestuurd onder voorbehoud van een correct geschreven e-mailadres op het inschrijvingsformulier.

Leveringsadres

De levering van de pakketten kan enkel plaatsvinden in België en Nederland. De klant kan kiezen tussen levering op zijn eigen adres, levering op een ander adres of levering in een postpunt van Bpost. Het leveringsadres (dat kan afwijken van het facturatie adres) dient juist te zijn en alle gegevens te bevatten om een correcte levering mogelijk te maken. Foutief doorgegeven informatie is de verantwoordelijkheid van de klant en kan aanleiding geven tot extra kosten.

Verpakking

De producten zijn verpakt om hen een optimale bescherming tijdens de levering te verzekeren. Er wordt aan de klant gevraagd hetzelfde te doen bij het terugzenden van een product.

Het volgen van de bestelling

De klant kan op elk moment de status van zijn bestelling volgen op de website van Bpost. Victor & Camille kan dan ook in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien Bpost geen of onjuiste informatie verschaft. De klant kan steeds contact opnemen met Victor & Camille voor informatie over het verloop van zijn bestelling. Dit kan per e-mail naar [email protected] of per telefoon naar +32 (0) 497 55 77 07

Problemen bij de levering

Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de klant.  Bij niet-levering dient de klant het verlies te melden aan Victor & Camille/Delphine Leemans binnen de tien dagen volgend op de ontvangst van het verzendingsbericht van Victor & Camille. Als het pakket niet wordt teruggevonden, zal Victor & Camille een nieuwe levering van hetzelfde product (binnen de termijn van beschikbaarheid) uitvoeren of een terugbetaling zonder intrest of andere vergoeding voorstellen aan de Klant. 

Als de klant een levering ontvangt waarvan de inhoud beschadigd is, dient hij hiervan een foto te nemen en de schade per mail te melden aan Victor & Camille binnen de 24u na ontvangst van de levering. Victor & Camille doet dan het nodige om het product te vervangen. Voor problemen bij levering kan de klant Victor & Camille contacteren per e-mail [email protected] of telefonisch +32 (0) 497 55 77 07.

Aanvaarding van de levering

Zonder enig bericht van de klant binnen de veertien kalenderdagen volgend op de dag van de levering wordt de bestelling geacht aanvaard te zijn door de klant. Bij gebrek aan de nodige berichtgeving Victor & Camille/Delphine Leemans niet aansprakelijk worden gesteld voor vervanging van beschadigde producten of terugname van producten in het kader van het herroepingsrecht.

Wettelijke garantie en verantwoordelijkheid

Niettegenstaande eventuele specifieke garanties, beschikt de klant over een wettelijke garantie van twee jaar (mits voorlegging aankoopbewijs). In geval van overmacht is Victor & Camille vrijgesteld van de verplichting om te leveren. Victor & Camille wijst alle verantwoordelijkheid af indien de door de klant bestelde producten niet goed gebruikt worden.

  1. Persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de behandeling van de persoonlijke gegevens van de klant is Victor & Camille/Delphine Leemans met maatschappelijke zetel te Dendermondesteenweg 513a, Destelbergen en met BTW-nummer BE0897.218.425.

Victor & Camille /Delphine Leemans wijdt alle vereiste aandacht aan de Wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens. Specifieke informatie over de privacyverklaring is te vinden via de link onderaan elke pagina op de website.

  1. Disclaimer

Intellectuele eigendom

Het auteursrecht op de inhoud, beeld en de vormgeving berust bij Victor & Camille /Delphine Leemans. Niets uit deze website - webshop mag worden gekopieerd, veranderd, gedistribueerd of openbaar gemaakt worden op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Delphine Leemans. Je kan hiervoor contact opnemen met Delphine Leemans via mail op [email protected] of telefonisch op +32 (0) 497 55 77 07.

Aansprakelijkheid

Op deze website – webshop publiceert Victor & Camille informatie over de producten en diensten. Aan de juistheid van deze informatie wordt de uiterste zorg besteed. Bij mogelijke onjuistheden kan Victor & Camille /Delphine Leemans niet aansprakelijk gesteld worden. Victor & Camille sluit alle aansprakelijkheid uit voor elke directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook die het gevolg is of verband houdt met het gebruik van deze site. 

Links

De bezoeker van deze website mag op zijn eigen website een link aanbrengen naar de website en webshop van Victor & Camille .  Het URL-adres van de website - webshop van Victor & Camille moet duidelijk zichtbaar zijn. Victor & Camille is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud of de privacy verklaring en naleving van de  aan www.victorcamille.be gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Alle hyperlinks naar de website die gebruik maken van technieken van het type framing, deep-linking, of in-linelinking zijn strikt verboden.

  1. Toepasselijk recht

De algemene voorwaarden en de relatie tussen www.victorcamille.be en de klanten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen via de website zolang de internetshop www.victorcamille.be online is. Deze voorwaarden kunnen op elk moment door Victor & Camille /Delphine Leemans gewijzigd worden.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »